Thông tin bóng đá.

Các em thân mến:

Bóng đá Chủ Nhật tại sân Long Biên, số 1 Phúc tân. Bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Các em đến sơm 15 phút nhé

Giải Thưởng Hàng Tuần

 

Blue Dragon United Blue Dragon United